FEES

Conference fees:

 
Early
Late
 
(till 15th February, 2009)
(till 15th April, 2009)
Participants
300€
350€
Participants aged below 30
220€
250€
Accompanying persons
180€
200€

Bank fees for transferring the conference fee is to be paid by a conference participant.

Invoice forms are available here:
Invoice, transportation and payment data - for participants from abroad
Invoice and payment data - for participants from Poland

Please send also us directly your completed invoice form by fax or email. We need this in order to keep our database system up-to-date.

The fees include:

  • Conference Proceedings
  • Attendance at all scientific sessions
  • Coffee breaks and lunches
  • Concert and dinner in Zielona Góra Philharmonic Hall
  • Banquet in the Palm House

For participants from Poland:

Aby uniknąć dodatkowych opłat bankowych i różnic kursów walutowych, które utrudniają rozliczanie konferencji, ustalamy z dniem 2008-12-04 dla uczestnikow z Polski następujące stałe opłaty konferencyjne, biorąc za podstawę dzisiejszy kurs NBP (Tabela kursów nr 237/A/NBP/2008 z dnia 2008-12-04). Koszty manipulacyjne transferu pokrywa wpłacający.

 
wcześnie
późno
 
(przed 15 lutego 2009)
(przed 15 kwietnia 2009)
Uczestnicy
1150 zł
1350 zł
Uczestnicy poniżej 30 lat
850 zł
970 zł
Osoby towarzyszące
690 zł
770 zł

Szanowni Uczestnicy konferencji CMM2009, podane powyżej opłaty konferencyjne wyliczone były przy kursie 1 euro = 3,8 zł. Znaczny wzrost kursu euro zmusza nas do aktualizacji opłat. W dniu 2009-02-23 ustalamy dla uczestników z Polski nowe opłaty konferencyjne, jako obowiązujące od dnia 2009-03-01, przyjmując kurs 1 euro = 4,5 zł (Tabela kursów nr 37/A/NBP/2009 z dnia 2009-02-23)

 
późno
późno
 
(przed 1 marca 2009)
(od 1 marca do 15 kwietnia 2009)
Uczestnicy
1350 zł
350*4,5=1575 zł
Uczestnicy poniżej 30 lat
970 zł
250*4,5=1225 zł
Osoby towarzyszące
770 zł
200*4,5= 900 zł

Bank information:

account holder:
Uniwersytet Zielonogorski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Gora
NIP 973-07-13-421 (VATIN - Taxpayer Identification Number)
bank's name:
Kredyt Bank S.A. O/Zielona Gora
account number:
in Poland
42 1500 1810 1218 1004 4483 0000
from abroad
PL 42 1500 1810 1218 1004 4483 0000
SWIFT CODE - KRDBPLPW

Please be sure to add the note "CMM-2009" and the participant's surname (or surnames) !!!

Visit counter: 107681